საბროკერო და საბაჟო მომსახურება


 გთავაზობთ მომსახურებას საბაჟო-საბროკერო პროცედურებზე:

1.საექსპორტო დეკლარაცია (EX1) 

2. იმპორტის დეკლარაცია 

3. ტრანზიტული ტვირთისთვის საჭირო დოკუმენტაცია (T1) 

4. არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვისთვის საჭირო ნებართვა 

5. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის მომზადება 

6. წარმოშობის სერტიფიკატის მომზადება 

7. ტვირთის ჩამოსვლამდე დოკუმენტაციის შემოწმება