საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვები ტრაილერის სრული დატვირთვით და აგრეთვე ნაკრები ტვირთის ტრანსპორტირება


საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვები ტრაილერის სრული დატვირთვით გულისხმობს თქვენთვის სასურველ დროსა და ჩვენი ოპერირების ადგილას საჭირო ტიპის მანქანის მოწოდებას, თქვენ საჭირო დროსა და ადგილას იღებთ ისეთ მანქანას, რომელიც ერგება თქვენი მომწოდებლის მოთხოვნებსა და ტვირთის სპეციფიკას. 

 მომსახურების არეალი ტრაილერის სრული დატვირთვით მოიცავს თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია, პოლონეთი,  ევროპა აგრეთვე ჩვენ გთავაზობთ ტვირთის გადაზიდვას საქართველოს ყველა კუთხის მიმართულებით (შიდა გადაზიდვა) 

საერთაშორისო ნაკრები ტვირთის ტრანსპორტირება  გულისხმობს ტვირთების საწყობებში შეგროვებასა და საქართველოში ტრანსპორტირებას. გრუპაჟული გადაზიდვების სტანდარტული სქემა შემდეგია: შეკვეთის დადასტურების შემდეგ ჩვენი პარტნიორი მიდის დანიშნულების ადგილას და თქვენი ტვირთი მიაქვს ჩვენს უახლოეს საწყობში, საიდანაც ტვირთი ხვდება საქართველოსკენ მომავალ მანქანაში. მომსახურების  მოიცავს თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ევროპა, ჩინეთი, ინდოეთი